Ga naar de inhoud

Als er één les is om mee te nemen uit al mijn trainingen dan is dit het: masterminden

Dat belooft nogal wat, ‘masterminden’ als een soort antwoord op al je vragen, de sleutel tot succes, een silver bullet. Dat klinkt te mooi om waar te zijn, toch?

Ik kan alles bereiken wat ik wil, zolang ik maar genoeg anderen help bereiken wat zij willen

Ik snap hoe dit klinkt. Toch ben ik ervan overtuigd dat het principe dat ik in dit artikel beschrijf de sleutel tot succes is op het gebied van (persoonlijke) groei. Dit wil niet zeggen dat je na het lezen geen training meer nodig hebt. Het gaat er juist over nog meer te halen uit je trainingen. Het gaat je ook helpen bij het realiseren van de doelen die je stelt.


Het mastermind principe in 1 minuut

Het Mastermind principe werd al in 1937 geïntroduceerd door Napoleon Hill. De kortste definitie van dit principe is dat het bestaat uit twee of meer mensen die in (perfecte) harmonie samenwerken met een specifiek doel voor ogen

Het idee is dat je samen met een ander of in een kleine groep werkt aan een doel. Zo’n doel kan bijvoorbeeld het opstarten van een bedrijf zijn, maar ook het bijhouden van kennis naar aanleiding van een training is een goed voorbeeld.

Het doel hoeft geen gezamenlijk doel met de andere groepsleden te zijn. In het voorbeeld van het opstarten van een bedrijf kan je juist met andere ondernemers samen zitten die ook een bedrijf willen starten. 

Je spreekt bijvoorbeeld maandelijks af om je voortgang richting je doel met de ander(en) door te nemen. De feedback en nieuwe invalshoeken die je tijdens zo’n mastermind sessie krijgt helpen je grotere stappen voorwaarts te maken dan je alleen zou kunnen realiseren.

Masterminden zorgt voor periodieke evaluaties van de voortgang op je doelen, zodat je focus houdt op datgene dat je wilt bereiken.


Had ik dit maar eerder geweten

Ik heb ruim 7 jaar over mijn studie (die normaliter 5 jaar duurt) gedaan. Pas toen ik bijna klaar was realiseerde ik me iets dat ik veel eerder had willen inzien: als je samenwerkt kom je verder.

Bij de start van mijn studie vond ik de meeste colleges interessant en de lesstof leek logisch. Dat wil zeggen, op het moment dat de docent dit besprak of een oefening uitlegde. Daarna ging ik er zelf mee aan de slag, maar bleek dit toch lastiger dan ik dacht. Wanneer ik ergens niet uitkwam, dan ging ik door met een ander onderwerp. Tijdens het tentamen bleek dan vaak dat ik het probleem uiteindelijk nooit had opgelost. Dat kwam mijn cijfers uiteraard niet ten goede.

In de masterfase van mijn studie werden de colleges kleinschaliger en de stof werd moeilijker. Dat merk je als de antwoorden niet meer achter in de kaft van het boek staan :). Hierdoor werkte ik sneller samen met andere studenten om tot de juiste antwoorden te komen. Zo ontstonden een aantal inzichten:

  • Het was van mijn probleem ons probleem geworden
  • Op het moment dat ik er doorheen zat kon een ander me motiveren door te gaan
  • Kwam ik er zelf niet uit, dan had een ander wellicht het ontbrekende puzzelstukje.

En als we er allemaal klaar mee waren dan konden we gezamenlijk klagen dat het te moeilijk was 🙂

Een ervaring rijker

Als ik me dit eerder had gerealiseerd, dan had ik mijn studie wellicht een stuk sneller doorlopen. Toch heb ik geen spijt, omdat ik ervan overtuigd ben dat alles wat ik heb meegemaakt mij heeft gevormd tot wie ik nu ben en dat ik in die tijd een enorme ontwikkeling heb doorgemaakt waar ik deze tijd blijkbaar voor nodig had.

In het verleden gebeurt niets meer

Eckhart Tolle

Wil ik met dit voorbeeld nou alleen maar aangeven dat je samen verder komt? Zeker niet, maar de essentie van masterminden is ook dat je samen veel meer kunt bereiken dan alleen. Masterminden? Ja, in dit artikel licht ik het principe van masterminden toe.

Het mastermind principe

Het principe van masterminden werd al in 1937 door Napoleon Hill geïntroduceerd in zijn boek Think and grow rich. In deze video geeft hij zelf toelichting over het mastermind principe. De meest algemene beschrijving uit de video is: It consists of two or more people working in perfect harmony for the attainment of a definite purpose.

Every man I meet is my superior in some way. In that, I learn from him

Ralph Waldo Emerson

Twee jaar geleden heb ik bij Remco Claassen de training persoonlijk leiderschap gevolgd (een hele dikke aanrader!). Daar hoorde ik de term masterminden voor het eerst. Aan het einde van de 3,5 dagen van complete onderdompeling in de theorieën rondom persoonlijke ontwikkeling, gaf hij als tip om een mastermind groep op te starten met een aantal van de andere deelnemers. Het doel van deze groep is om bezig te blijven met je persoonlijke ontwikkeling. Door de kennis uit de training toe te blijven passen blijf je jezelf continu verbeteren. De valkuil bij deze training was namelijk, zoals bij elke training, dat je onwijs geïnspireerd vertrekt en de opgedane kennis vervolgens niet of nauwelijks toepast.

Hoe ziet masterminden er in de praktijk uit?

Na de tip van Remco ben ik met 3 anderen een mastermind groep gestart, waarmee we elke 2 maanden samenkomen. Zoals de quote uit het filmpje duidelijk weergeeft moet allereerst duidelijk zijn wat het doel van de mastermind groep is. In ons geval was dit helder, namelijk elkaar helpen bij het behalen van onze doelen op persoonlijk gebied.

Het startpunt was het opstellen van een persoonlijk mission statement en ondertussen kunnen we werkelijk alles bespreken. Van onze persoonlijke jaardoelen tot onze relaties en van problemen op het werk tot onzekerheden. Het fundament hiervoor is een enorm vertrouwen binnen de groep. Als dat er niet was, dan zouden we elkaar niet écht verder kunnen helpen. Het gaat uiteindelijk om een groep gelijkgestemden die elkaar vertrouwen en de waarheid durven te zeggen. Het is mijn mentorgroep voor advies en inspiratie.

De persoonlijke band die ik heb met deze mensen is bizar. Toch gaan we niet samen naar de kroeg en we komen niet wekelijks bij elkaar over de vloer. Dit is wat mij betreft ook een belangrijk uitgangspunt. Op het moment dat je deze groep gaat mengen met te persoonlijk contact dan bestaat de kans dat je (te) voorzichtig wordt met elkaar, waardoor de kracht van het masterminden wegvalt.

Je mindset bepaalt het resultaat

Mijn ervaring is dat de growth mindset die we allemaal meebrengen een gigantische positieve impuls geeft. Het is een enorme drive om mezelf continu te verbeteren. Concreet bedoel ik daarmee dat de groei van anderen mij motiveert ook het maximale uit mezelf te halen. Het is de zevende gewoonte die Stephen Covey beschrijft in zijn bestseller The 7 habits of highly effective people, namelijk sharpen the saw. Hiermee doelt hij erop dat je continu bezig blijft met je eigen ontwikkeling.

In datzelfde boek beschrijft hij ook twee typen mindsets. De eerste is de mindset die uitgaat van een zero-sum game. Hierbij is het uitgangspunt dat alles dat een ander erbij krijgt, direct ten koste gaat van jouw deel. Geen lekker uitgangspunt als je op zoek bent naar positiviteit en samenwerking. Het tegenovergestelde is de abundance mindset. Dit is de basis van het mastermind principe, namelijk dat alles dat je deelt leidt tot meer goede dingen. Dit laatste is precies wat ik ervaar met het masterminden. We helpen elkaar namelijk zonder daar zelf direct iets voor terug te verwachten.

Wat je wilt hebben, moet je eerst geven

Lao Tse

A mastermind is a joy forever

Uiteraard kan je zelf invulling geven aan een mastermind sessie. Dit zal ook enigszins afhangen van het doel en de groep waarmee je samenkomt. Mijn ervaring is dat bij een mastermind sessie ieder voor zichzelf bepaald waarover hij of zij het wil hebben. Doordat je elkaar ook steeds beter leert kennen kom je ook eerder tot de essentie van het probleem of de uitdaging. Iedereen doet dit in zijn eigen tempo, waarbij de feedback vanuit de groep altijd gericht is op groei. Dit wil niet zeggen dat alles altijd maar positief moet zijn. Integendeel, deze groep mensen kan bij mij juist de pijnpunten benoemen die ik soms liever niet wil horen. Iedereen brengt iets unieks mee en kan daardoor een nieuwe kijk op dingen geven.

Een concreet en recent voorbeeld waarmee het masterminden mij heeft geholpen is bij het starten van dit blog. De plannen, website en zelfs het eerste artikel had ik al maanden zo goed als af, maar het lukte me niet de laatste stap te zetten (namelijk de website lanceren). Door de gesprekken tijdens het masterminden kwam ik erachter dat dit te maken had met mijn streven naar perfectie, het belang dat ik hecht aan de mening van anderen en mijn moeite met het delen van persoonlijke zaken. Het mooie is dat het niet ophield bij deze analyse. Hierna kreeg ik namelijk ook een aantal tips aangereikt hoe ik het zou kunnen aanpakken. Na deze mastermind sessie was mijn blog binnen 2 weken gelanceerd.

De ondertitel van mijn website is niet voor niets “Alleen toegepaste kennis is van waarde”. We krijgen tegenwoordig allemaal ontzettend veel informatie aangeleverd, maar alleen de informatie die je zelf ook toepast heeft echte waarde.

Where focus goes, energy flows

Tony Robbins

Hoe kan je dit zelf toepassen?

Masterminden beperkt zich niet tot een bepaald gebied of onderwerp. De gemeenschappelijke deler is altijd groei en ontwikkeling en die vind je terug op elk gebied. Wil je bijvoorbeeld beter worden in je werk? Zoek collega’s uit jouw vakgroep op en kom samen om elkaar te helpen bij het behalen van je doelen.

Ik raad je aan hierbij op zoek te gaan naar een diverse groepssamenstelling. De mensen in mijn eigen mastermind groep hebben enorm uiteenlopende interesses en achtergronden en dat is één van de pijlers die de sessies tot een groot succes maken. Daarnaast raad ik je aan mensen buiten je eigen bedrijf of directe omgeving op te zoeken. Zo beperk je elkaar zo min mogelijk in de ideeën die je kan aandragen.

Maak de groep ook niet te groot. De kans bestaat dat het anders te vrijblijvend wordt en het plannen van sessies met zoveel agenda’s is vaak ook een uitdaging. Daar komt nog bij dat het tijd kost om de benodigde vertrouwensband op te bouwen. Hoe groter de groep, des te meer tijd dit waarschijnlijk zal kosten. Als richtlijn zou ik een maximum van 6 deelnemers aanhouden.

Tenslotte is het belangrijk de meerwaarde van het masterminden in te blijven zien, juist als alles even tegen lijkt te zitten. Binnen mijn eigen groep hebben we ook iemand gehad die op het punt stond af te haken. Door geduld, begrip en een positieve mindset is de groep nu nog steeds bij elkaar en daar profiteren we allemaal nog steeds van.

Success requires no explanations. Failure permits no alibis

Napoleon Hill

2 reacties op “Als er één les is om mee te nemen uit al mijn trainingen dan is dit het: masterminden”

  1. Pingback: Je doelen dit jaar wél behalen: mindset en praktische tips - NABL

  2. Pingback: Wil je meer boeken lezen? Pas deze 7 principes toe. | NABL

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *