Ga naar de inhoud

Missie en visie: het fundament van je bedrijf

Waarom doet jouw bedrijf wat het doet? Niet in termen van de diensten die je dagelijkse levert, maar op een hoger abstractieniveau. Met andere woorden, wat zijn de missie en visie van jouw organisatie?

De toenemende behoefte aan een hoger doel in ons werk is onder andere terug te zien in de opwaartse trend in het online zoekverkeer naar de termen missie en visie. Maar wat zijn een missie en visie en hoe verschillen ze van elkaar? Wat moet je doen om zelf een missie en visie op te stellen? In dit artikel vind je voorbeelden en handvatten om zelf een missie en visie voor jouw organisatie op te stellen. 

To accomplish anything, you must first have a mission, a goal, a hope, a vision.

Rick Warren

Waarom zou je tijd besteden aan je missie en visie?

Het opstellen van een goede missie en visie kost tijd. Wat staat daar tegenover? Waarom zou je hier überhaupt aan beginnen?

De tijd die je investeert in het opstellen van je missie en visie verdient zich op de lange termijn dubbel en dwars terug. Door duidelijk te formuleren wat je als bedrijf doet en waar je voor gaat, maak je beslissingen makkelijker. Of het nu gaat om de kandidaten die je aanneemt, de klanten die je bedient, het kantoor waar je werkt of hoe je website eruitziet, je missie en visie sturen deze keuzes

Als je een helder geformuleerde missie en visie hebt dan stel je jezelf bij elke belangrijke beslissing de vraag: wat draagt het meeste bij aan mijn missie en visie?

Wat is een missie?

Een missie is de meest beknopte beschrijving van wat je als bedrijf doet en waar je op focust. Het bevat:

 • Wat je levert.
 • Wie je bedient.
 • Wat je uniek maakt.

Een missie statement beschrijft bovenstaande punten in één of twee zinnen. Let op! Een missie is niet hetzelfde als een slogan. Zo is bijvoorbeeld de slogan van Nike Just do it, maar hun missie is, zoals je verderop in dit artikel kan lezen, een stuk uitgebreider.

Naast een missie statement voor je bedrijf is het enorm krachtig ook een persoonlijk missie statement op te stellen. Waar de missie van je organisatie toelicht waar je bedrijf voor staat, vertelt je persoonlijk missie statement wie jij als persoon bent.

Wat is een visie?

Een visie is het antwoord op de vraag: Wat willen wij creëren? Met andere woorden: Waarom zijn we hier?

Wanneer het antwoord op deze vraag voldoet aan de volgende voorwaarden, dan weet je dat je op de goede weg bent. Een goede visie is:

 • Voorstelbaar. Je visie is een beeld van hoe de toekomst eruit komt te zien. Het heet niet voor niets een visie, je moet het voor je kunnen zien.
 • Wenselijk. Om te motiveren moet een visie de lange termijn interesses van medewerkers aanspreken.
 • (Enigszins) haalbaar. Een uitdaging bij het opstellen van je visie is het vinden van de juiste balans tussen ambitie en haalbaarheid.
 • Gefocust. De visie moet richting geven bij beslissingen.
 • Flexibel. Ook hier is balans de uitdaging. De visie moet generiek en breed toepasbaar zijn, maar wel concreet genoeg om richting te geven bij belangrijke beslissingen. 
 • Communiceerbaar. Je moet je visie in minder dan 5 minuten kunnen toelichten. Eenvoud is hier het sleutelwoord.

De visie bouwt voort op de missie en heeft als doel te inspireren. Een goede visie verandert het bedrijf is ons bedrijf.

Bouwen aan een kathedraal en de ambitie van Kennedy

Laat me de kracht van een goede visie uitleggen aan de hand van twee anekdotes, een over een kathedraal en een over de ambitie van John F. Kennedy.

Al lopend over straat zie ik een man metselen. Op mijn vraag wat hij doet zegt hij: “ik metsel stenen voor deze muur. Als ik klaar ben dan ga ik morgen verder waar ik vandaag ben gebleven.” Even verderop zie ik nog een man werken en ook hem vraag ik wat hij doet. Hij antwoordt: “Je ziet het nu misschien nog niet, maar dit is het begin van een kathedraal. Deze muur die ik hier metsel staat straks achter het altaar, midden in de kathedraal. Aan alle kanten komen gigantische ramen van glas in lood en het wordt het mooiste gebouw in de wijde omgeving. Zie je het al voor je?”
Wie van deze metselaars zal meer trots in zijn werk leggen?

Op 25 mei 1961 gaf John F. Kennedy een speech voor het Amerikaanse congres. Daarin deelde hij zijn ambitie om voor het einde van het decennium een man op de maan te hebben. Deze visie werd vertaald in concrete plannen, waarvan we nu allemaal de uitkomst kennen. Toen Kennedy op bezoek was bij NASA en aan een conciërge vroeg wat hij deed gaf de man aan: “Ik help een man op de maan te zetten.”

Een visie is het verschil tussen het metselen van een muur en het bouwen aan een kathedraal. Het verschil tussen schoonmaken en helpen een man op de maan te zetten.

De verschillen tussen missie en visie

Een missie en visie liggen in elkaars verlengde, maar ze verschillen wel degelijk van elkaar. De termen worden vaak onterecht door elkaar gebruikt, vandaar dat je hieronder een toelichting vindt van de belangrijkste verschillen.

The Golden Circle

In zijn beroemde TED talk legt Simon Sinek uit dat mensen niet kopen wat je doet, maar waarom je dat doet (people don’t buy what you do, they buy why you do it). Hij legt dat uit aan de hand van drie cirkels die sindsdien bekend staan als the golden circle. Het verhaal van Sinek is waar een missie en visie in de kern op neerkomen.

Missie en visie ten opzichte van The golden Circle
De vertaling van The Golden Circle naar missie en visie

In de figuur hierboven is te zien hoe een missie en visie vertalen naar het HoeWat en Waarom. De missie is wat je doet en hoe je dat doet, de visie is waarom je dit doet. Hierbij moet opgemerkt worden dat de missie zeker geen volledige beschrijving is van hoe je je werk doet. Het Hoe komt veel meer terug in de strategie en kernwaarden van je organisatie dan in je missie statement.

De belangrijkste verschillen tussen missie en visie op een rij

De tabel hieronder geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste verschillen tussen een missie en visie.

MissieVisie
Het Wat en HoeHet Waarom
TijdloosHeeft een houdbaarheid
Gebaseerd op het verleden en hedenGebaseerd op de toekomst
Wie we zijn en waarvoor we staanWat we willen bereiken en waarvoor we gaan
Intern gefocustExtern gefocust

Voorbeelden van een missie en visie

Genoeg theorie, laten we eens kijken naar de missie en visie van bekende bedrijven.

Amazon

Missie: We strive to offer our customers the lowest possible prices, the best available selection, and the utmost convenience.

Visie: To be Earth’s most customer-centric company, where customers can find and discover anything they might want to buy online.

IKEA

Missie: Offer a wide range of well-designed, functional home furnishing products at prices so low that as many people as possible will be able to afford them.

Visie: To create a better everyday life for the many people.

Nike

Missie: Create groundbreaking sports innovations, make our products sustainably, build a creative and diverse global team, and make a positive impact in communities where we live and work.

Visie: Bring inspiration and innovation to every athlete* in the world.

*If you have a body, you are an athlete.

Zoals je ziet zijn de missie en visie van Nike uitgebreider dan hun slogan Just do it.

Patagonia

Missie: We’re in business to save our home planet.

Visie: Build the best product, cause no unnecessary harm, use business to inspire and implement solutions to the environmental crisis.

Southwest Airlines

Missie: The mission of Southwest Airlines is dedication to the highest quality of customer service delivered with a sense of warmth, friendliness, individual pride, and company spirit.

Visie: To become the world’s most loved, most flown, and most profitable airline.

TED

Missie: Spread ideas.

Visie: We believe passionately in the power of ideas to change attitudes, lives and, ultimately, the world.

Tesla

Missie: To create the most compelling car company of the 21st century by driving the world’s transition to electric vehicles.

Visie: To accelerate the world’s transition to sustainable energy.

Hoe kom je tot een missie en visie?

Ben je geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan met je missie en visie? Mooi! Maar hoe begin je daaraan?

Er is geen geijkt proces om tot je missie en visie te komen. Verder is het een iteratief proces dat, zeker in grotere organisaties, veel doorzettingskracht en tijd vergt. De volgende 6 tips helpen je op weg.

 1. Laat je inspireren
  Een goede missie en visie inspireren tot actie. Zoek naast de voorbeelden in dit artikel naar andere missie en visie statements die je inspireren. Beter goed gejat dan slecht bedacht.
 2. Vraag het je medewerkers en klanten
  Waarom werken medewerkers bij jullie bedrijf? Wat is de reden dat klanten voor jullie kiezen? De antwoorden op deze vragen sturen je richting de essentie van jullie bedrijf.
 3. Top-down werkt niet
  Een missie en visie die door de directie is opgesteld tijdens een sessie op de hei werkt niet. Bij een startup of hele kleine organisatie kom je daar nog wel mee weg, maar in alle andere gevallen levert dit geheid weerstand op. Betrek je medewerkers hier dus actief bij. Een visie kan alleen motiveren als het ook aansluit bij jouw wereldbeeld. Hoe kan je dat makkelijker realiseren dan door je collega’s hier actief aan bij te laten dragen.
 4. Neem de tijd
  Je missie en visie zijn de kern van wie je als bedrijf bent en waar je naar streeft. Daar mag je best even de tijd voor nemen. Heb je een eerste concept, bespreek dat dan met zoveel mogelijk mensen. Resoneert wat je zegt? Niet alleen bij de ander, maar ook bij jezelf. Door je concept hardop uit te spreken hoor je zelf vaak al waar het niet lekker loopt.
 5. Formuleer je visie positief
  Een negatieve visie is te tijdelijk en is een teken van zwakte. Het geeft namelijk aan dat het je alleen lukt iedereen in de juiste richting te bewegen als er geen andere keuze is.
 6. Verwijder alle fluf
  Schrijf de kern van wat je doet ook kernachtig op. Toen we binnen ons bedrijf onze missie en visie klaar hadden merkte een collega op: “er is geen woord Spaans bij”. Dat is een goed streven.

De missie en visie staan. Zijn we nu klaar?

Nu begint het pas. Met het opstellen van je missie en visie ben je nog nergens. Jij hebt hier veel tijd en energie in gestoken, maar lang niet iedereen binnen jouw bedrijf doorleeft dit. Daarmee bedoel ik dat je een collega midden in de nacht kan wakker maken en dat zij vervolgens je missie en visie direct kan oplepelen. De kracht zit hem in de herhaling, dus laat dit in alles wat je doet terugkomen.

Je missie en visie beschrijven het hoogste niveau waarop je opereert, maar dat moet je nog vertalen naar een bedrijfsstrategie en concrete doelen. Daarmee laat je zien hoe je jouw visie werkelijkheid gaat maken. Daarna kan je doorpakken, bijvoorbeeld door in te vullen hoe je missie en visie je manier van samenwerken of je omgang met klanten vormt. Teams kunnen vervolgens ook een eigen missie en visie maken, die voortvloeien uit de missie en visie van de organisatie. Je kan hier zo ver mee gaan als je zelf wilt, zolang het je helpt de organisatie de juiste kant op te sturen. 

A leaders responsibility is to cause a vision and mission to have tangible results in the real world.

Henry Cloud

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *