E-mail is een fantastisch asynchroon communicatiemiddel. Eerder schreef ik al hoe je e-mail effectief inzet en dit artikel gaat dieper in op het effectief beheer van je inbox. Je kan zelf nog zo effectief omgaan met de e-mails die je verstuurd, maar dat geeft geen garanties voor de berichten die je ontvangt. Hoe ga je om met de enorme stroom berichten die dagelijks in je inbox verschijnt? Is er een manier om bij te blijven en toch belangrijk werk gedaan te krijgen? Inbox zero is een methode om effectiever met de continue stroom aan berichten om te gaan en in dit artikel licht ik toe hoe ik dit heb ingericht, zowel privé als in mijn werk.

We can improve the utility of email by manoeuvering its use in a constructive manner.

Shiva Ayyadurai