Bij het aanleren van een nieuwe vaardigheid, competentie, kennis of nieuw gedrag doorloop je altijd 4 stappen. Het model met deze 4 stappen kent veel verschillende benamingen, zoals leercirkel van Maslow, leercurve van Maslow en bewustwordingsmodel. In dit artikel hanteer ik de benaming leercurve van Maslow. Dit model beschrijft het proces van onbekwaamheid naar bekwaamheid, van onbewustzijn naar bewustzijn en weer terug naar onbewust handelen.

Learning is a constant process of discovery – a process without end

Bruce Lee

Wanneer kan je de leercurve van Maslow toepassen? Wat moet er gebeuren om bekwaam te worden in je vakgebied? Hoe helpt de leercurve van Maslow je in jouw ontwikkeling? Door het inzicht uit de leercurve van Maslow toe te passen ben je je bewuster van je talenten en valkuilen en kan je hier effectiever mee omgaan.