Het schrijven over de seven year itch, het idee dat 7 jaar samenzijn een kantelpunt is in een (liefdes)relatie, deed me denken aan een onderzoek op het gebied van liefdesrelaties. Het blijkt namelijk dat er één eigenschap is die in grote mate indicatief is voor het wel of niet standhouden van een relatie. Wat is deze indicator voor succesvolle relaties? Waarop is dit onderzoek gebaseerd? Hoe herken je dit in je eigen relatie? Je leest het in dit artikel.

Contempt is the weapon of the weak and a defence against one’s own despised and unwanted feelings.

Alice Miller