Als je de keuze krijgt tussen onderstaande twee opties, welke kies je dan?

  • Optie A: Je krijgt gegarandeerd €100.
  • Optie B: Ik gooi met een munt. Als het kop is, dan krijg je €200. Is het munt dan krijg je niets.

De kans is groot dat je voor optie A, gegarandeerd €100, gaat. Toch zijn beide kansen in bepaald opzicht gelijk. In het eerste geval krijg je namelijk €100 en in het tweede geval is de verwachte uitkomst 50% van €200, dus ook €100. Hoe komt het dan dat we toch massaal kiezen voor optie A?

Our comforting conviction that the world makes sense rests on a secure foundation: our almost unlimited ability to ignore our ignorance

Daniel Kahneman

Daniel Kahneman en Amos Tversky hebben onderzoek gedaan naar menselijk gedrag bij risico’s en kansen zoals in dit voorbeeld. Zij hebben op basis van langdurig onderzoek en vele experimenten de Prospect theory ontwikkeld. Deze theorie beschrijft hoe we omgaan met kansen en risico’s.

Waarop baseren we onze keuzes als het gaat om kansen en risico’s? Welke voorbeelden zijn er van de toepassing van Prospect theory in de praktijk? Hoe kan je Prospect theory in je voordeel laten werken? Na een toelichting van Prospect theory geef ik een aantal voorbeelden die je inzicht geven in alledaagse beïnvloeding, zodat je dit kan herkennen en je hier in de toekomst beter tegen kan wapenen.