Een bedrijf of organisatie is een groep mensen die samenwerkt. De grenzen voor het bedrijf worden dan ook mede bepaald door de grenzen van de mensen die dat bedrijf vormen. Eén van die grenzen is het getal van Dunbar. Het getal van Dunbar stelt dat een individu maximaal 150 stabiele sociale relaties kan onderhouden.

Maar wat zijn stabiele sociale relaties? En wat betekent het getal van Dunbar voor de effectiviteit van grote bedrijven? Welke voorbeelden zijn er van bedrijven die hun bedrijfsmodel hebben aangepast op basis van het getal van Dunbar? Dit artikel behandelt zowel de theorie achter het magische getal 150 als de kritiek hierop. Door vervolgens de verdieping te zoeken in de praktische toepassing van deze theorie krijg je beter zicht op de mechanismen die ten grondslag liggen aan de effectiviteit en flexibiliteit van organisaties.

The need for connection and community is primal, as fundamental as the need for air, water, and food

Dean Ornish