Tag: wet van Goodhart

demonstreren

De 3.5% regel: is geweldloos protest effectiever?

Blijvende verandering realiseren is moeilijk. Het ontwikkelen van gewoonten vraagt om discipline en doorzettingsvermogen. En dan heb ik het hier alleen nog maar over persoonlijke verandering. Om persoonlijke verandering teweeg te brengen hoef je alleen jezelf te overtuigen aan de slag te gaan. Interessanter wordt het als je meerder individuen bij elkaar brengt in een groep. Wat is er nodig om die groep in beweging te krijgen? Hoeveel mensen heb je nodig om een blijvende verandering teweeg te brengen? Dit artikel gaat over de 3.5% regel. Deze regel stelt dat de kans van slagen bij specifieke typen verandering significant groter is wanneer 3.5% van de populatie hier actief bij betrokken is.

If everyone is moving forward together, then success takes care of itself

Henry Ford
netwerk

Het getal van Dunbar: grenzen aan de groei van organisaties

Een bedrijf of organisatie is een groep mensen die samenwerkt. De grenzen voor het bedrijf worden dan ook mede bepaald door de grenzen van de mensen die dat bedrijf vormen. Eén van die grenzen is het getal van Dunbar. Het getal van Dunbar stelt dat een individu maximaal 150 stabiele sociale relaties kan onderhouden.

Maar wat zijn stabiele sociale relaties? En wat betekent het getal van Dunbar voor de effectiviteit van grote bedrijven? Welke voorbeelden zijn er van bedrijven die hun bedrijfsmodel hebben aangepast op basis van het getal van Dunbar? Dit artikel behandelt zowel de theorie achter het magische getal 150 als de kritiek hierop. Door vervolgens de verdieping te zoeken in de praktische toepassing van deze theorie krijg je beter zicht op de mechanismen die ten grondslag liggen aan de effectiviteit en flexibiliteit van organisaties.

The need for connection and community is primal, as fundamental as the need for air, water, and food

Dean Ornish

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén